Helse- og omsorgsministeren møter Oslo Universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF. Tema: organisering av luftambulansetjenesten

Sted: Oslo