Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse-og omsorgsministeren møter Sametinget. Tema: helsetjenester for samiske pasienter

Sted: Oslo