Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren besøker Oslo kommune - Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosial tjenester - tema orientering om arbeidet på rusfeltet i Oslo kommune

Sted: Oslo