Helse- og omsorgsministeren møter Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Nord RHF. Tema: organisering av luftambulansetjenesten

Sted: Oslo