Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren mottar rapport fra de regionale helseforetakene om forskning og innovasjon til pasientens beste

Sted: Oslo