Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren mottar sluttrapport fra Rådet for et aldersvennlig Norge

Sted: Oslo