Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren mottar temarapport 2022 om fremtidens folkehelseutfordringer fra FHI

Sted: Oslo