Presseinvitasjon:

Helse- og omsorgsministeren til Lillehammer tysdag 7. februar

Ingvild Kjerkol besøker elevar ved helsefaga på Lillehammer videregående skole, og møter skulehelsetenesta i Lillehammer kommune til ein samtale om unge og psykisk helse.

Kl. 10.30–11.15: Besøk ved Lillehammer videregående skole, avdeling nord
Helsepersonellkommisjonen overleverte si utgreiing 2. februar. Statsråd Ingvild Kjerkol møter framtidas helsefagarbeidarar ved Lillehammer videregående skole.
Stad: Lillehammer videregående skole, avdeling nord, Vargstadvegen 1, Lillehammer

Kl. 11.30–12.15: Besøk ved Lillehammer videregående skole, avdeling sør
Regjeringa jobbar med en opptrappingsplan for psykisk helse. Skulehelsetenestene er eit viktig tilbod for barn og unge, også når det gjeld psykisk helse. Statsråden møter skulehelsetenesta i Lillehammer kommune for å høyre om deira erfaringar.
Stad: Lillehammer videregående skole, avdeling sør, Storgata 25, Lillehammer

Pressa er velkomen til å vere med på heile eller delar av besøket.
Kontaktperson er seniorrådgjevar Eva Hongshagen.
E-post evho@hod.dep.no, mobil 976 50 454.