Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren deltar på Kommunalpolitisk Toppmøte 2022

Sted: Oslo