Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsministeren deltar på første møte i Abortutvalget

Sted: Oslo