Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2015:

Helseforskningens "Norge rundt"

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Rapporten "Forskning og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2015" er helseforskningens "Norge rundt", med historier og møter med mennesker i hele landet.

De regionale helseforetakene presenterer i rapporten forsknings- og innovasjonsprosjekter som alle er til pasientens beste. Prosjektene omfatter blant annet forebygging av hjertesykdom ved revmatiske sykdommer, utvikling av en vaksine som kanskje kan redde livet til mange nyfødte, ny teknologi for å finne lungesvulster og forskning som har avslørt et fedme-gen.

- Gjennom forskningen flyttes grensene for hva som er mulig i pasientbehandlingen. Fremtidens pasientbehandling utvikles kontinuerlig gjennom økt kunnskapsbygging, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Forskningen bidrar til utvikling av ny medisinsk kunnskap og teknologi av både nasjonal og internasjonal betydning.

- Regjeringen ønsker å løfte helse og omsorg som et næringspolitisk satsningsområde. Det er derfor flott å se at antall kommersialiseringsprosjekter øker i omfang, sier Høie

20 prosent av forskningsmidlene i spesialisthelsetjenesten går til prosjekter hvor brukerne er med som rådgivere eller samarbeidspartnere, eller hvor brukerne deltar i organer som tilrettelegger for forskning. Brukermedvirkning er mest utbredt innen psykisk helse med en andel på hele 35 prosent.

Det som er viktigst for pasientene, skal ha størst oppmerksomhet i vår politikk. Vi stiller tydelige krav om økt brukermedvirkning og det gir resultater.  Jeg er veldig glad for å se at pasienten nå trekkes inn og gis en tydelig stemme i mange ulike typer forskningsaktivitet, sier Høie. 

Les rapporten "Forskning og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2015"