Helselederprisen 2017 til Anne Sissel Faugstad

Helse- og omsorgsminister Bent Høie delte torsdag ut helselederprisen 2017 til Anne Sissel Faugstad, viseadministrerende direktør ved Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF.

– Helsesektoren har flertall kvinnelige ansatte. Derfor har sektoren også et særlig ansvar for å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere.  Det er derfor ekstra hyggelig at årets Helselederpris går til en dyktig kvinnelig helseleder, sier Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie delte ut helselederprisen 2017 til Anne Sissel Faugstad
Helse- og omsorgsminister Bent Høie delte ut helselederprisen 2017 til Anne Sissel Faugstad sammen med styreleder i NSHs styreleder Erik Normann. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Målet med NSHs Helselederpris er å inspirere og stimulere til økt fokus på nødvendigheten av god og tverrfaglig ledelse i helsetjenesten. Samtidig skal prisen motivere ansatte i helsetjenesten til økt interesse for ledelse som et eget fagområde.

– Etter å ha snakket med mange som kjenner prisvinneren godt, har vi fått svært gode referanser. Anne Sissel Faugstad har vært fast stedfortreder for administrerende direktør og har gjennom lengre perioder også ledet virksomheten. I sin rolle som viseadministrerende direktør har hun bidratt vesentlig til stabil ledelse og sikret retningen på virksomheten i en periode med mye omstilling og utvikling, heter det i juryens begrunnelse.

Til toppen