Norge hjelper Portugal å kartlegge folks helse

EØS-midlene

Portugal har aldri tidligere gjennomført en nasjonal helseundersøkelse. Men nå skjer det. Det norske Folkehelseinstituttet spiller en nøkkelrolle.

Helsen til 4200 portugisere kartlegges. Foto: INSA

Norge er internasjonalt anerkjent for helseregistrene sine. Disse gir helsemyndighetene uunnværlige verktøy for å overvåke folks helse, analyse og forskning.

Norges kompetanse er etterspurt. Gjennom EØS-midlene er Folkehelseinstituttet engasjert i fem land for å bidra med kunnskap og erfaringer for å redusere helseforskjeller i Europa.

Portugal er ett av disse landene. Helsen til 4200 portugisere kartlegges i det som er landets første nasjonale helseundersøkelse. 49 regionale helsesentre i alle landets 7 regioner deltar.

De tilfeldig valgte deltakerne må gjennom en fysisk undersøkelse, ta blodprøve (som tester for åtte ulike sykdommer) og svare på spørreskjema knyttet til helse og livsstil, ernæring og fysisk aktivitet.

Blodprøvene skal også brukes til å opprette Portugals første biobank, noe som vil muliggjøre viktig forskning i årene fremover.

– Prosjektet bidrar til å løse utfordringer knyttet til helseforskjeller mellom ulike grupper i det portugisiske samfunnet. Dette er et problem som fortjener mer oppmerksomhet her i landet, sier Carlos Matias Dias i det portugisiske folkehelseinstituttet (INSA).

Prosjektet bygger videre på Portugals nasjonale helsestrategi, og på tidligere samarbeid mellom det portugisiske og det norske folkehelseinstituttet.

Det er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene med rundt 10 millioner kroner.

     Les mer: Folkehelseinstituttets arbeid gjennom EØS-midlene

Til toppen