Helsesamarbeid i Nordområdene

Helse er en del av Norges nordområdepolitikk. 28. november innledet statsråd Bent Høie helse- og omsorgsdepartementets Nordområdekonferanse der innslag som beredskap, samarbeid i Barentsregionen og situasjonen i våre grensenære områder ble tatt opp.

Fokus på helse i nordområdepolitikken har også en positiv innvirkning på vår globale helse:

- Å forebygge grenseoverskridende helseutfordringer krever både nasjonale og internasjonale tiltak. Et godt helsesystem, god helse og livskvalitet for befolkningen skaper økonomisk vekst. Det legger igjen grunnen for annen utvikling i en region. Hvis vi gjennom gjensidig samarbeid kan bidra til dette, bidrar vi også til bedre global helse og på den måten til bedre helse i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og generalkonsul i Murmansk Ole Andreas Lindeman
Helse- og omsorgsminister Bent Høie og generalkonsul i Murmansk Ole Andreas Lindeman. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Konferansen samlet prosjektledere og prosjektdeltakere som har mottatt støtte til helse- og sosialsamarbeidsprosjekter med Russland, norske eksperter og andre involverte i helsesamarbeid under Den Nordlige Dimensjon og Barentssamarbeidet. Samarbeidsprosjektene tar utgangspunkt i de sentrale områdene for dagens helseutfordringer.

Til toppen