Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Helsetilsynet har gjennomgått over hundre saker i barnevernet

Helsetilsynet har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet gjennomgått over 100 enkeltsaker i barnevernet. Formålet er å få kunnskap om når det svikter og når det går bra i barnevernets arbeid og for å se på kvaliteten i barnevernets faglige avveininger.

- Jeg er ikke fornøyd med at Helsetilsynet kun konstaterer god praksis i om lag halvparten av barnevernets undersøkelser. Det bekymrer meg at alvorlig informasjon glipper, og at hjelpetiltakene dermed ikke er tilpasset barnets og familiens situasjon. Dette må forbedres hvis vi skal lykkes bedre med å forebygge omsorgsovertakelser og akutte flyttinger, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

- Samtidig er jeg glad for å se at det ikke er grunnlag for å si at barnevernet griper inn i saker uten grunn, slik enkelte kritikere hevder. De barna som barnevernet overtar omsorgen for, trenger omsorg og beskyttelse, sier statsråden.

Barne- og likestillingsdepartementet ba i 2016 Helsetilsynet gjennomgå et utvalg på minimum 100 barnevernssaker som har ført til akuttiltak eller omsorgsovertakelse Helsetilsynet finner stor grad av variasjon i sakene de har gått gjennom, og i sakene som gjelder omsorgsovertakelse finner de god praksis i litt over halvparten av sakene.

Rapporten slår blant annet fast at det ikke er grunn til å hevde at barnevernstjenestene griper inn i saker uten at det foreligger alvorlig bekymring om de forhold de lever under. Den sier også at det gjennomgående er behov for bedre analyser, vurderinger og dokumentasjon av barns behov og at det er stor variasjon i kvaliteten i barneverntjenestens arbeid.

Helsetilsynet finner også at hjelpetiltakene ikke alltid er tilpasset barnet og foreldrenes situasjon, de er ofte verken omfattende eller intensive nok. Når det gjelder akuttplasseringer finner Helsetilsynet flere eksempler på god praksis, men også omfattende svikt. De peker blant annet på manglende drøfting av alternativer, og manglende vurdering av om situasjonen kunne vært hjulpet med hjelpetiltak. Selve flyttingen ut av hjemmet kunne vært gjennomført mer skånsomt, for eksempel i samarbeid med familie og nettverk.

Her kan du lese rapporten.

- Ved å gå gjennom over hundre enkeltsaker får vi et godt bilde av hva som fungerer og hva som ikke fungerer i norsk barnevern. Denne rapporten blir viktig for oss i det videre arbeidet med å utvikle kvaliteten i barnevernet. Jeg håper alle som jobber med barnevernet leser rapporten for her er det mye å lære, sier Helleland.

Til toppen