Helsetjenester på tvers av landegrensene

<p>På nyåret har det vært stor aktivitet i de ulike komiteene i Europaparlamentet (EP) som er involvert i arbeidet med direktivforslaget om grensekryssende helsetjenester. Målet er å få en første behandling av direktivforslaget i plenum før&nbsp;parlamentet oppløses på vårparten. Les mer i denne rapporten fra EU-delegasjonens helseråd Hilde Sundrehagen.</p>

 

Europaparlamentets arbeid med direktivforslaget om ”pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester”- status januar 2009

Innledning

Da helsetjenester ble utelatt fra Tjenestedirektivets virkeområde i 2006, var det Europaparlamentet som ba Kommisjonen om å utarbeide et eget lovforslag som tar hensyn til helsetjenesters spesielle art og helsesektorens kompleksitet.

Innholdet i forslaget er bygget på den offentlige høringen fra 2006 (hvor Norge deltok etter en bred nasjonal høring), konsekvensutredning og Eurobarometer fra 2007 og ikke minst EPs eget arbeid med  saken. I 2005 og 2007 ble det utarbeidet to komitérapporter fra hhv komiteen for helse og miljø (ENVI) med John Bowis som hovedansvarlig, og fra komiteen for indre markedssaker (IMCO) med Bernadette Vergnaud som hovedansvarlig.

Les hele rapporten i vedlegget.

På nyåret har det vært stor aktivitet i de ulike komiteene i Europaparlamentet (EP) som er involvert i arbeidet med direktivforslaget om grensekryssende helsetjenester. Målet er å få en første behandling av direktivforslaget i plenum før parlamentet oppløses på vårparten. Les mer i denne rapporten fra EU-delegasjonens helseråd Hilde Sundrehagen.

 

Europaparlamentets arbeid med direktivforslaget om ”pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester”- status januar 2009

Innledning

Da helsetjenester ble utelatt fra Tjenestedirektivets virkeområde i 2006, var det Europaparlamentet som ba Kommisjonen om å utarbeide et eget lovforslag som tar hensyn til helsetjenesters spesielle art og helsesektorens kompleksitet.

Innholdet i forslaget er bygget på den offentlige høringen fra 2006 (hvor Norge deltok etter en bred nasjonal høring), konsekvensutredning og Eurobarometer fra 2007 og ikke minst EPs eget arbeid med  saken. I 2005 og 2007 ble det utarbeidet to komitérapporter fra hhv komiteen for helse og miljø (ENVI) med John Bowis som hovedansvarlig, og fra komiteen for indre markedssaker (IMCO) med Bernadette Vergnaud som hovedansvarlig.

Les hele rapporten i vedlegget.

Til toppen