Historisk arkiv

Økning i brutale offentlige henrettelser i Iran

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er sterkt bekymret for det svært høye antallet henrettelser i Iran. I følge våre oversikter er 187 personer blitt henrettet hittil i år, mens tallet for 2010 kan ha vært så høyt som 682, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Økningen i antallet offentlige henrettelser med brutale metoder som kvelning gjennom å bli heist opp av heisekran er spesielt grotesk og ikke et moderne samfunn verdig, sier Støre.

Iranske myndigheter har ingen offentlig tilgjengelig oversikt over dødsdommer som avsies eller personer som er i fengsel i påvente av å bli henrettet. En av verdenssamfunnets aller viktigste kilder for informasjon om henrettelser er derfor iranske menneskerettighetsorganisasjoner og –forsvarere. Disse grupperingene og enkeltpersoner utsettes daglig for trusler, trakassering og fengsling.

Norske undersøkelser tyder på at 15 personer blitt henrettet offentlig hittil i år. Syv av disse henrettelsene fant sted i palmehelgen. Til sammenligning ble 19 personer henrettet offentlig i løpet av hele 2010. I forhold til folketallet er Iran det land i verden som henretter klart flest personer.

- Norge er prinsipiell motstander av dødsstraff. Det er særlig bekymringsfullt når dødsstraff benyttes i et land hvor rettssikkerheten er så svak som i Iran, sier utenriksministeren.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Mariam Naqvi 980 08 233


 

Til toppen