Henrik Hallgrim Eriksen er Norges nye klimaforhandler

Henrik Hallgrim Eriksen er tilsatt som Norges nye forhandlingsleder for de internasjonale klimaforhandlingene.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er fornøyd med at Henrik Hallgrim Eriksen er Norges nye klimaforhandler. Foto: Klima- og miljødepartementet.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er fornøyd med at Henrik Hallgrim Eriksen er Norges nye klimaforhandler. Foto: Reidar Evensen, Klima- og miljødepartementet.

– Jeg er glad for at vi får en så erfaren klimaforhandler som Henrik Hallgrim Eriksen. Han vil lede den norske delegasjonen i forhandlingsmøter under FNs klimakonvensjon. Han leder også arbeidet med norske posisjoner og strategier mellom forhandlingsmøtene, i tett dialog med meg og andre berørte departementer, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Lang erfaring fra internasjonalt arbeid

Henrik Hallgrim Eriksen (55) har svært god kjennskap til klimaforhandlingene etter å ha vært med i Norges forhandlingsdelegasjon de siste årene.

Han har vært ansatt i Klima- og miljødepartementet siden 1998, og var en periode Norges miljøråd i Brussel. Han har embetseksamen i samfunnsøkonomi (Cand.oecon.)

Norges tidligere forhandlingsleder, Aslak Brun, arbeider nå i Utenriksdepartementet.

Nye klimaforhandlinger i november

De neste klimaforhandlingene (COP22) holdes i Marrakech i Marokko fra 7. til 18. november 2016. Her skal landene forhandle om det detaljerte regelverket under Parisavtalen.

For å følge opp Parisavtalen er det også viktig at partene under Montrealprotokollen om beskyttelse av ozonlaget vedtar en nedfasing av noen sterke klimagasser (HFK) i år.

FNs klimakonvensjon

  • United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ble vedtatt i 1992. Den utgjør rammeverket for internasjonalt klimasamarbeid.
  • Forhandlingene under konvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). Her møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen.
  • Fra 2007 arbeidet partene om å enes om en ny global klimaavtale. I desember 2015 ble landene enige om Parisavtalen, som styrker det globale samarbeidet på klimaområdet og landenes innsats for å forhindre farlige, menneskeskapte klimaendringer. 
Til toppen