Her er den nye EØS- og EU-ministeren

Fersk statsråd Frank Bakke-Jensen ser frem til å rette nesa sørover mot Europa, og forventer et innholdsrikt 2017.

Første dag på jobben. Foto: Utenriksdepartementet 2016.

Frank Bakke-Jensen ble 20. desember utnevnt til EØS- og EU-minister. Etter formell presentasjon på Slottsplassen gikk veien til nytt kontor i Utenriksdepartementet hvor forgjenger Elisabeth Vik Aspaker sto klar med nøklene. 

– Jeg er både stolt og ydmyk over utnevnelsen og ser virkelig frem til å ta fatt på oppgavene, sier Høyrepolitikeren fra Båtsfjord i Finnmark.

2017: Brexit, Norden og EØS

Bakke-Jensen kommer fra Stortinget, hvor han er i sin andre periode som medlem av Næringskomitéen og Høyres fiskeripolitiske talsmann. Nå venter andre oppgaver som EØS- og EU-minister.

Foto: Utenriksdepartmentet 2017.

– Europa går inn et år som nok blir enda mer spennende enn det vi nettopp gikk ut av. Arbeidet med Storbritannias uttreden av EU vil selvfølgelig prege mye av jobbhverdagen. Her vil jeg fortsette arbeidet med å fremme norske interesser i denne prosessen.

Statsråden skrev om brexit i Aftenposten 6. januar.

Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017 står høyt på agendaen for EØS- og EU-ministeren som også har ansvar for nordisk samarbeid. Bakke-Jensen deltar på lansering av formannskapet under Arctic Frontiers i Tromsø 23. januar og vil koordinere en rekke møter og arrangement gjennom året.

Program: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden

– For øvrig blir noe av det viktigste jeg vil gjøre å vise norske velgere at EØS-avtalen har konkret betydning for dem, slik at vi skjønner at dette gjelder alle oss her hjemme i Norge, sier Bakke-Jensen.

Foto: Utenriksdepartementet 2017.

Til Brussel i januar

Den ferske statsråden kan vente seg en rekke reiser i sin nye jobb, ikke minst til Brussel. Pendlertilværelsen er likevel ikke ny for ministeren, som fortsatt har adresse i Finnmark.

– Som pendlende stortingsrepresentant for Finnmark er jeg vant til mange reisedøgn, og jeg gleder meg til nå å rette nesa mer sørover mot Europa. Min første reise som minister går selvfølgelig til Brussel. Dit kommer jeg i midten av januar, forteller han.

Forankret i nord

Bakke-Jensen er født i Båtsfjord, hvor han senere har jobbet som skipstekniker og lærer og drevet selskapet Båtsfjord Reiseservice. Før han ble valgt inn på Stortinget satt finnmarkingen i Båtsfjord kommunestyre i to perioder fra 1999 til 2007, og var mellom 2007-2009 også ordfører i kommunen og medlem av fylkestinget i Finnmark.

Full CV

Følg Bakke-Jensen i sosiale medier:

Til toppen