Hets mot minoriteter og innvandrere i Bulgaria

Av: Svetla Semerdzhieva og Anniken Celine Berger, Den norske ambassaden i Sofia

Nær halvparten av innbyggerne i Bulgaria sier de har opplevd hets og intoleranse rettet mot ulike minoriteter i landet. Politikere og journalister er verst, ifølge undersøkelsen.

Flere av deltakerne på konferansen kunne bekrefte at de hadde vært vitne til hets av bulgarske minoriteter det siste året. (Foto: Open Society Institute, Sofia)

45,6 prosent av de spurte sier de har opplevd negative ytringer, hat eller aggresjon mot representanter for etniske, religiøse eller seksuelle minoriteter i Bulgaria det siste året. Tallene er hentet fra en studie gjennomført av Open Society Institute – Sofia (OSI).

Resultatene fra undersøkelsen ble nylig presentert på konferansen «Hatefulle ytringer og sivilsamfunnets rolle» i Sofia støttet av Norge gjennom EØS-midlene.

– Bulgaria er en tolerant nasjon, men spredningen av hatefulle ytringer er en negativ trend som må tas på alvor, sa den bulgarske visestatsminister og justisminister Zinaida Zlatanova da hun åpnet konferansen.

Hvem rammes?
Romfolk er den gruppen som oftest rammes av hets og intoleranse, viser OSIs undersøkelse. Bulgaria har en av de største romminoritetene i Europa. I henhold til folketellingen i 2011 utgjør romfolk 4,9 prosent av befolkningen (tilsvarende flere enn 350 000).  Den tyrkiske minoriteten utgjør 8,8 prosent av befolkningen, og er også en av minoritetene som rammes, fulgt av homofile og lesbiske.

Samtidig har tallet på flyktninger og immigranter som kommer til Bulgaria, økt betraktelig på kort tid som følge av krisen i Syria. Antallet asylsøkere i perioden januar til august i 2013 er fem ganger så høyt som ved samme periode i 2012. Ekstreme grupper har benyttet denne utviklingen til å spre hat og negative holdninger til innvandrere. Det har også vært tilfeller av fysisk vold.

Hvem sprer hat?
Undersøkelsen viser at hatefulle ytringer spres i størst grad gjennom TV. 75 prosent av respondentene som har opplevd hets, mener at det hovedsakelig er politikere og journalister som sprer hat og intoleranse. Ungdom svarer i tillegg at også internett spiller en stor rolle i spredningen av hatefulle ytringer.

Gabrielle Cseh, Facebook. Foto: Open Society Institute, Sofia

– Folk deler 170 billioner biter av informasjon på nyhetsfeeden på Facebook hver dag. Det meste av dette er uskyldig, men det er en del som karakteriseres som hatefulle ytringer, enten ifølge loven eller retningslinjene for bruk av Facebook, sier Gabriella Cseh fra Facebooks avdeling for Sentral- og Øst-Europa som deltok på konferansen.

[Se flere bilder fra konferansen]

Trening av unge bloggere og journalister i nettvett og bekjempelse av hatefulle ytringer ble foreslått som mottiltak.

Hindrer inkludering
– Hat er en barriere for sosial inkludering. Hat burde ikke kunne finne grobunn noe sted i EU, og dette er grunnen til at vi må bekjempe hatkriminalitet gjennom konsistente og koordinerte aktiviteter over hele Europa, sier John Kellock fra EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA).

Norsk støtte og samarbeid
Norge bruker EØS-midlene bevisst for å fremme inkludering, likeverd og toleranse i Europa. I Bulgaria skjer dette blant annet gjennom et eget program for å støtte frivillige organisasjoner og det sivile samfunn. Så langt i år har seks prosjekter som skal bekjempe hets og fremme toleranse, fått støtte:

1) The world is for everybody
Mottaker: Organisasjonen Development of Children and Young People, Vratsa
Støtte fra EØS-midlene: 4406 euro
Les mer om prosjektet

2) Equal rights for Roma
Mottaker: Drom
Støtte fra EØS-midlene: 19.522 euro
Les mer om prosjektet

3) Promoting voluntary activities and initiatives among youngster at age 13-18 on the topics of human rights, discrimination, xenophobia and hate speech
Mottaker: Demetra
Støtte fra EØS-midlene: 12.711 euro
Les mer om prosjektet

4) Online anti-discrimination help center
Mottaker: Kubera
Støtte fra EØS-midlene: 10.693 euro
Les mer om prosjektet

5) Do they have someone to love them – A weekly anti-discrimination programme on Darik Radio and a radio internship for Roma
Mottaker: Stiftelsen Darik
Støtte fra EØS-midlene: 18,346.00
Les mer om prosjektet

6) Different kids – equal rights
Mottaker: Organisasjonen Paralel-Silistra
Støtte fra EØS-midlene: 17.874 euro
Les mer om prosjektet

Nye muligheter
På nyåret er det en ny runde med utlysning av støtte til prosjekter under det samme programmet. EØS-midlene skal bidra til å styrke kontakten og samarbeidet mellom Bulgaria og Norge.

I forbindelse med konferansen nylig deltok derfor flere norske frivillige organisasjoner i en bilateral workshop med bulgarske organisasjoner. Formålet var å knytte kontakter og undersøke mulighetene for sammen å søke om støtte til samarbeidsprosjekter blant annet knyttet til bekjempelse av intoleranse og hatefulle ytringer.

Mer informasjon

 

 

 

 

Til toppen