Hilsen til minnestund på Svalbard

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsminister Erna Solberg sendte følgende hilsen til minnestunden som i dag ble arrangert i Svalbard kirke i Longyearbyen.

Kjære alle sammen,

Det er med sorg jeg har fulgt med på det som har skjedd på Svalbard de siste dagene. Snøskredet på lørdag og de forferdelige bildene av ødeleggelsene i Longyearbyen har berørt et helt land.

Naturkreftene er sterke i Norge. Det har Svalbard-samfunnet nå smertelig fått oppleve. To uskyldige liv er revet bort. Våre tanker går til de familiene som har mistet sine kjære, de skadde og andre berørte i denne meningsløse tragedien.

Dette er en vond start på julehøytiden for hele Svalbard-samfunnet. Jeg vil rette en stor takk til alle de frivillige, myndigheter og redningsetater som har stått på i en krevende tid.

Varme hilsener fra statsminister Erna Solberg på vegne av regjeringen