Tale ved statsborgerskapsseremoni  i Oslo rådhus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterte nye norske statsborgere fra Oslo og Akershus til seremoni i Oslo rådhus.

Fra venstre May Win, Catherine Win, Ehk’mwee Win sammen med statsråd Jan Tore Sanner i Oslo rådhus.
May Win, Catherine Win og Ehk’mwee Win fra Sandvika var blant de 370 som ble norske statsborgere. Foto: KMD

 

Talemanus, kontrolleres mot framføring.

Kjære nye landsmenn og kvinner!
Gratulerer med dagen!

Dere skal i dag avlegge det høytidelige troskapsløftet til Norge og bli statsborgere.

Jeg er glad for det valget dere har gjort.
Jeg er glad for at mange nordmenn får nye naboer.

Dette er en stor dag for oss alle.

Norge trenger nye statsborgere.
Mennesker som vil forplikte seg på vårt verdigrunnlag.
Som vil bidra til samfunnet – med sin kunnskap, sine ideer og kultur.
Som vil bidra til vekst, velstand og velferd.
Vi trenger dere!

Dere har allerede rukket å bli kjent med det norske samfunnet.
Dere vet noe om hva dere går til når dere nå får juridisk status som norsk borger.

Jeg er sikker på at vi allerede deler noen av de samme gode opplevelsene vi nordmenn elsker å få:

  • Å kjenne på den gode følelsen når sola varmer i mars,
  • eller den gode følelsen når barnetoget jubler 17.mai.

Dette typisk norske – knyttet til natur, fellesskap og en positiv nasjonalisme.

Samtidig – og dette er viktig – betyr ikke et norsk statsborgerskap at alle nordmenn skal og blir begeistret for det samme.

Det finnes mange som synes vinteren blir for kald – uansett for hvor fint skiføre det er J

Og det er mange som synes at sommeren blir for kort, selv om den er lys.

Men 17.mai-toget tror jeg alle synes er flott.

Norges befolkning er nemlig mangfoldig, sammensatt og fargerik.
Bare innenfor Oslo og Akershus – er det store forskjeller.

Bruk derfor god tid til å bli kjent med det norske samfunnet.

Selv bruker jeg fortsatt mye tid på å bli kjent med Norge. Jeg reiser rundt, møter mennesker som forteller meg deres historier. Slik som i dag.

Å forstå Norge er ikke gjort over natten. Det handler om at Norge også forandrer og utvikler seg - til det bedre. Dere er en del av den reisen.
Norge er summen av oss alle.

Men om vi ikke forstår alt, er det noe vi ikke kan misforstå:
Nemlig det som ligger i det troskapsløftet dere skal avlegge.

Et løfte som forplikter dere til verdiene som kjennetegner det moderne norske samfunnet.

Dette er:

  • Likestilling, blant annet respekten for kvinner og barn.
  • Tillit – mellom mennesker og overfor samfunnets institusjoner.
  • Betydningen av demokrati og deltakelse
  • Menneskerettighetenes grunnleggende betydning

Dette skal hjelpe oss alle i møte med hverandre.
Slik at vi velger det rette.

Dette skal også gjøre oss til et raust samfunn.
Slik at vi sikrer likeverd, respekt for enkeltmennesket og individets rettigheter.

Dette skal legge grunnlag for arbeid og deltakelse.
Slik at vi sammen kan utvikle den velferden og velstanden som kjennetegner Norge.

Selv om dere i dag blir norske, betyr ikke det at dere skal å gi slipp på historien og egen kulturell bakgrunn.

Alle mennesker er summen av våre erfaringer. Jeg sier – ta vare på erfaringene deres, og bruk de aktivt.

Jeg tror denne bakgrunnen kan bidra til å gjøre Norge mer mangfoldig.
Jeg håper at vi som samfunn kan se at dere er en ressurs og at dere bidrar.
Jeg håper dere vil føle dere som en del av det norske samfunnet

Det viktigste er at vi alle følger de samme lover, regler og prinsipper for vårt frie demokratiske samfunn.

Det er ikke noe nytt at mennesker søker seg til Norge.
Opp gjennom historien har det kommet ulike grupper innvandrere.
Mangfoldet og begrunnelsen for å komme har selvsagt variert.
Historien viser at vi alle klarer å tilpasse oss.

Slik tror jeg det fortsatt vil være.
Vi har plass til andre religioner, tradisjoner og meninger.

Vi lever godt med ulikhet så lenge vi er trygge på våre felles verdier og er enige om hva et moderne samfunn innebærer.

Men jeg sier ikke at det alltid er enkelt.
Langt ifra.

Vi kan strides om mye.
Grenser presses.

Tradisjoner utfordres.
Vi skal diskutere og debattere.

Noen ganger går det tøft for seg.
Ja, det kan være ubehagelig – både for samfunnet, for grupper og for enkeltmennesker.

Men et fritt ordskifte er en grunnstein i demokratiet.
Det skal vi ta vare på.

Men vi skal også bruke vår ytringsfrihet til å si fra når noen går for langt, og mennesker krenkes.

Dere som i dag og skal avlegge statsborgerskapsløftet, har helt sikkert gjort ulike erfaringer i møte med Norge og nordmenn.

Jeg beundrer dere for det valget dere gjør i dag.

Kanskje har dere møtte noen som min gamle nabo.
De som er skeptiske til dem de ikke kjenner, men som endrer syn bare de kommer på talefot med de nye naboene.

Talefot er for øvrig ett av mange norske uttrykk dere kanskje ikke helt forstod første gang dere hørte det.

Men det betyr altså at vi nordmenn kan være litt sjenerte, og i starten hilser vi høflig og snakker om været.
Etter hvert blir det litt mer prat og til slutt blir vi godt kjent.

Nok en gang:
Gratulerer med beslutningen om å bli en del av det norske fellesskapet.

Dette er dagen for å sitere den amerikanske presidenten John F. Kennedy fra en tale han holdt for sitt folk:
Ikke spør hva samfunnet kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for samfunnet.

Det følger rettigheter og plikter med et statsborgerskap, som et ansvarlig medlem av det moderne Norge.

Men viktigst – det følger muligheter.

Norge skal også være et sted der dere kan realisere ønsker og drømmer.

Til beste for fellesskapet.
Til beste for de nærmeste - og
Til beste for dere selv– våre nye medborgere.

Lykke til.