Historisk arkiv

Hilsen ved åpning av Sri Tiller Ganesha tempel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Statssekretær Berit Øksnes Gjerløw, Tiller, Trondheim 7.september 2005.

Hilsen ved åpning av Sri Tiller Ganesha tempel

Statssekretær Berit Øksnes Gjerløw, Tiller, Trondheim 7.september 2005.

Tusen takk for invitasjonen. Det er flott å få være her i dag og å treffe hindumenigheten i Trondheim. Det er en stor dag for dere, og vi gleder oss med dere.

Vi er inne i et år hvor vi feirer 100-års selvstendighet fra Sverige. For 100 år siden var det i Norge 50 000 mennesker som sto utenfor Den norske kirke, mens det ved overgangen til år 2000 var 600 000 som sto utenfor statskirken, og de siste 25 årene har vi fått omlag 80 trossamfunn med innvandringsbakgrunn.

Kjernen i religionsfrihet, slik den uttrykkes i disse dokumentene, er at annerledes tenkende skal respekteres. Det er særdeles viktig for oss i et demokratisk samfunn som har våre tradisjoner knyttet til en statskirke å respektere andres religion.

Religionsfrihet er en grunnleggende rettighet i vårt samfunn, og er da også nedfelt i Grunnloven. I Grunnloven § 2 heter det: ”Alle indvaanere af Riket have fri Religonsøvelse.”

Dette er ytterligere utdypet i lov om trudomssamfunn og ymist anna, som ble vedtatt i 1969. Iht § 1 i denne loven har alle rett til å drive religiøs virksomhet alene eller sammen med andre og å etablere tros­samfunn når rett og sømmelighet ikke blir krenket.

Dette er en helt spesiell lov i internasjonal sammenheng, fordi den dessuten gir trossamfunn utenfor Den norske kirken det samme offentlige støtten pr. medlem som Dnk. Dette er en helt unik ordning, som vi er svært stolte av. Dette er en ordning som vi ønsker å bevare.

Regjeringen ser samarbeid for fred og toleranse som svært viktig. Kampen mot terror vinnes ikke med militære midler alene. Den må føres med et bredt sett med virkemidler; politiske, rettslige, økonomiske, og ved interkulturell – og interreligiøs dialog.

Jeg vil trekke frem det engasjementet dere viser for å støtte familien og ekteskapet. Vi trenger å verne om familien som samfunnets grunncelle. Men en del av en god familiepolitikk og gode familieforhold er også respekt for kvinners rettigheter og likestilling. Jeg vil også trekke frem at dere så klart støtter vernet om ufødt liv, kampen mot pornografi og mot alkoholens nedbrytende effekt i samfunnet. For meg er dette noen eksempler på viktige verdier vi har felles.

Dere har beriket kulturlivet gjennom musikk, dans og teater, og dere har brakt fremmede mattradisjoner hit. Matvarer og krydder som tidligere nærmest var ukjente i norsk kjøkken, er nå lett tilgjengelig og vanlige i mange husholdninger.

Men jeg tror vi kan finne enda flere kontaktpunkter og felles verdier om vi setter oss ned og snakker sammen, og regjeringen har engasjert seg for å fremme interreligiøs dialog. Vi mener at dialog bidrar til å øke kunnskap, forståelse og toleranse for hverandres tro, og slik kan vi skape forsoning og forebygge konflikter.

Som et lite symbolsk tegn, har jeg med en liten fredsdue som gave til dere.

Gratulerer med dagen!

Til toppen