Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hilsningstale på Samefolkets dag

Hilsningstale av statssekretær Anders Bals ved feiring av Samefolkets dag i Rådhuset i Tromsø.

Manus, med forbehold om endringer under fremføring.

Kjære alle sammen!

Det er med stor glede jeg deltar på Samefolkets dag her i Tromsø.

Dagen er en viktig markering av det allsamiske fellesskapet på tvers av landegrensene. På denne dagen går samer i Norge, Sverige, Finland og Russland sammen og feirer minnet om det første samelandsmøtet i Trondheim 6. februar 1917.

Det er mange enkeltmennesker som har lagt ned mye arbeid og innsats i samepolitikken.
Disse har betydd mye for den positive utviklingen vi har sett fra 1917 til i dag.
Noen av dere er her i dag, og jeg vil takke for den innsaten dere har gjort.

Det har vært en lang vei å gå siden 1917.
Hindringene har vært mange.
Men i dag kan vi være stolte av at det samiske samfunnet er sterkt og levedyktig.
Etablerte juridiske rettigheter, egne institusjoner og et aktivt samepolitisk arbeid gjør at det samiske samfunnet står sterkere enn noen gang før.

Vi skal også glede oss over at den samiske kulturen blomstrer i mange områder.
Stadig flere tar inn over seg sin samiske identitet og deltar i det samiske fellesskapet.
Samiske kulturhus og språksentre er blitt viktige møtesteder for den lokale samiske befolkningen i mange bygder og tettsteder.
Samiske festivaler er viktige samlingssteder for samisk ungdom.

Det er gledelig å se at også andre enn samer deltar aktivt på festivaler som den samiske uken i Tromsø.

På denne måten blir flere kjent med samer og samisk kultur og språk.

Vi vet at mange samer flytter til byer og større tettsteder.

Da kan det være en utfordring å holde på sin samiske identitet, språk og kultur.
Derfor er det viktig å ha møtesteder der vi kan bruke språket og holde kulturen vår i hevd.
Det er også helt avgjørende at vi kan tilby barna våre god opplæring i samisk på alle nivåer.

Tromsø er en viktig by i samisk sammenheng.

Mange samer søker seg til Tromsø for å ta utdanning og for å jobbe, andre samer har bodd her i generasjoner.
Jeg er derfor spesielt glad for at det er inngått en samarbeidsavtale mellom Tromsø kommune og Sametinget.
Jeg har tro på at avtalen vil ha stor betydning for samene her.

Tromsø går også foran som et godt eksempel for andre byer med samisk befolkning.

De samiske språkene blir brukt på stadig flere arenaer.

Likevel har vi mange utfordringer.
En av de viktigste oppgavene er å trygge de samiske språkene.
For at de samiske språkene skal kunne brukes i flest mulig sammenhenger, er det viktig at ord, uttrykk og terminologi blir forstått på tvers av landegrensene.
Jeg er derfor glad for at sametingene i Norge, Sverige og Finland har satt i gang et prosjekt med et felles nordisk språksenter. 

Jeg er også glad for at flere høgskoler og universiteter nå tilbyr desentraliserte språkstudier både i nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk område.
Vi trenger fagpersoner med samiskkompetanse innenfor de fleste felt i samfunnet.
Jeg håper derfor at disse desentraliserte studiene vil stimulere flere til å ta høyere utdanning i de samiske språkene.

Samisk kultur er i dag en viktig del av det kulturelle fellesskapet i Norge.

Skal samfunnet utvikle seg slik vi ønsker, slik at enkeltmennesker får utfolde seg, og slik at vi i fellesskap skal nå våre mål, trenger vi kulturell sameksistens og gjensidig tillit.
Det kan vi få til ved å dyrke frem sunne holdninger og søke etter kunnskap om hverandre.

Den samiske uken som vi i dag tar del i, er viktig for at vi som samer kan samles og samtidig dele samisk kultur med resten av byens befolkning.

For egen del har jeg hatt gleden av å være med på samisk uke i Tromsø siden starten i 2005.
Jeg har selvfølgelig deltatt de årene jeg og familien min bodde her.
Men også de første årene valgte vi å komme hit for å være med på markeringen.
Det er flere grunner til det.
Tromsø er en by som tar imot både tilreisende og innflyttere på en vennlig og raus måte.
Her føler vi oss alltid velkommen.
Denne rausheten er en viktig bakgrunn for Tromsøs spesielle rolle som en internasjonal urfolksby.
Det skal vi – både tromsøværinger og tilreisende – være stolt av.

Med det ønsker jeg dere en riktig god feiring av Samefolkets dag!

 

 

 

 

Til toppen