Statsministerens kontor og forløperne

Statsministerens kontor presenterer her artikler om sentrale regjeringskontorer i Norge siden 1814. Det er ikke en uttømmende historisk og politisk fremstilling, men bildelagte glimt fra disse kontorenes historie.

Artiklene handler først og fremst om Statsministerens kontor, som ble til fra 1939, og de mer ukjente forløperne Statssekretariatet/ Statsrådsekretariatet (1814-1969) og Sekretæren for den norske regjerings formann/Statsministerens sekretær (1829-1906).

Prins Christian Frederik
Prins Christian Frederik på torget i Christiania vinteren 1814.
(Foto av senere postkort: Eidsvoll1814).

Det var i 1814 Norge fikk nasjonale styringsorganer igjen etter å ha vært del av det dansk-norske rike siden 1536/1537. Regjering og regjeringskontorer ble opprettet av regent Christian Frederik 2. mars 1814. 

I Sverige og Danmark fikk man i løpet av 1800-tallet et felleskontor for statsråd og regjering: Statsrådsberedningen i Stockholm og Statsministeriet i København. I Norge var dette to atskilte enheter helt til sommeren 1969. Da ble det konstitusjonelle organet Statsrådsekretariatet del av det langt yngre politiske og administrative organet Statsministerens kontor.

Artiklene er skrevet av seniorrådgiver Øivind Østang ved Statsministerens kontor, og står for hans regning.

 

Til toppen