Historisk enighet i Myanmar

- Etter mer enn 60 års væpnet konflikt har Myanmars myndigheter og de væpnede etniske gruppene i dag kommet til enighet om en felles tekst for en nasjonal våpenhvileavtale. Dette er en historisk milepæl, og et viktig skritt på veien mot en fredelig løsning på konflikten i Myanmar, sier utenriksminister Børge Brende.

Utfordringene som gjenstår frem mot en varig fred i Myanmar er komplekse, men dagens enighet er et første steg på veien mot en inkluderende politisk dialog. En politisk løsning på konflikten med de etniske gruppene vil være et viktig bidrag til demokratiseringsprosessen i Myanmar.

- Jeg håper at teksten til våpenhvileavtalen vil bidra til å styrke innsatsen for å komme frem til rettferdig og vedvarende fred i hele Myanmar. Norge står klare til å støtte denne innsatsen, sier Brende. 

Norge har siden 2012 støttet opp om partenes bestrebelser for en nasjonal våpenhvile og overgang til politisk dialog i Myanmar. Støtten er blant annet gitt gjennom det norsk-ledede Myanmar Peace Support Initiative. Norge leder også den internasjonale støttegruppen, Peace Donor Support Group, som er en plattform for politisk støtte til fredsprosessen. 

Til toppen