Historisk helsesamarbeid mellom Colombia og Norge

For første gang skal Colombia og Norge signere en helsesamarbeidsavtale. Helsesamarbeidet passer godt inn i Norges omfattende engasjement i fredsprosessen i Colombia.

Intensjonsavtalen mellom Colombia og Norge signeres i Bogotá den 5. desember, og avtalen vil i første omgang gjelde i fem år. Blant temaene det skal samarbeides om er primærhelse og helse i rurale og tynt befolkede områder, psykisk helsevern, alkohol- og narkotikapolitikk og helselovgivning.

Oppfølging av fredsprosessen i Colombia

Nobels fredspris for 2016 ble tildelt Colombias president Juan Manuel Santos for hans innsats for å få slutt på den 52 år lange interne væpnede konflikten i landet. Norge var, sammen med Cuba, viktig tilrettelegger i forhandlingene mellom myndighetene og FARC som ledet frem til freds­avtalen, og bidrar nå i oppfølgingen av avtalen. Norge er også tilrettelegger i fredsforhandlingene mellom myndighetene og ELN-geriljaen, som pågår i Ecuador.

Et helsesamarbeid passer godt inn i Norges omfattende engasjement i fredsprosessen i Colombia.

- Mange av dem som er rammet av konflikten sliter med psykiske utfordringer og posttraumatisk stress. Gjennom et helsesamarbeid håper vi å kunne bidra til bedringer i helsesystemet som en viktig del i gjenoppbyggingen av landet. Hvis helsesamarbeidet også kan bidra til å styrke de bilaterale relasjonene mellom Norge og Colombia, er vi glade for å kunne bidra, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Maria Jahrmann Bjerke.

Jahrmann Bjerke signerer avtalen på vegne av Norge, mens helseminister Alejandro Gaviria Uribe signerer for Colombia.

Første politikeren fra departementet som besøker landet

- Vi har hatt god kontakt med Colombia gjennom flere år i inter­nasjonale fora som OECD og WHO. Vi har noen møtepunkter med Colombia som, i likhet med Norge, er opptatt av å se narkotikaproblemene i et helseperspektiv, sier Bjerke.

Programmet i Bogotá inkluderer studiebesøk, informasjons­­­­utveksling og utarbeidelse av en oppfølgingsplan, og markerer dermed den offisielle oppstarten på helsesamarbeidet.

Bjerke er den første politikeren fra departementet som besøker landet. 

Til toppen