Historisk lavt antall landbruksbranner i 2017

Erstatninger for landbruksbranner ble historisk lavt i 2017. Satsing på forsterket el-kontroll med varmesøkende kamera og utbedring av brannfarlige el-feil, bidrar til å redusere antall branner i driftsbygninger. Nå blir kontrollformen utvidet til å omfatte bolighus på gårdsbruk også.

– Vi ser no resultata av satsing på el-kontroll i landbruket, at mange bønder har tatt kurs og sertifikat og at fleire har installert varsling om brann på mobil. Dette reduserer faren for brann i samband med arbeidet på garden, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

– Bonden skal ha ein trygg arbeidsplass, og satsing på forebyggjande arbeid fungerer.  Eg er glad for at kontrollformen no blir utvida til også å omfatte bolighus på gardsbruk, sier Dale.

Færre branner og nedgang i brannskadeerstatning

I 2017 har 137 driftsbygninger blitt skadet i brann. Dette er 30 prosent lavere enn gjennomsnittlig antall branner de fem siste årene, og det er over 30 prosent nedgang i brannskadeerstatning. For første gang hadde driftsbygninger lavere utbetalinger for brannskader enn bolighus på gårdsbruk. For å finne tilsvarende skadeutbetalinger for landbruksbranner må vi tilbake til 2007.  Siden elektriske feil er en viktig årsak også for boligbranner, vil el-kontroll med varmesøkende kamera nå bli innført også for bolighus i landbruket.

2 av 3 branner skyldes elektrisk feil

Landbrukets brannvernkomité har satset på forsterket el-kontroll med varmesøkende kamera i driftsbygninger, etter det ble påvist at 2 av 3 branntilløp i landbruket har en elektrisk årsak. Siden starten i 2014 har 2 500 bønder, hovedsakelig husdyrprodusenter, gjennomført denne formen for el-kontroll og utbedret brannfarlige avvik. I tillegg til satsingen på el-kontroll, har nytt krav i 2017 om varsling av brann til mobiltelefon gjort at særlig mange husdyrbønder har montert telefonutringer for brannalarmanlegg. Flere tusen bønder har også tatt sertifikat i varme arbeider i fjor, der det inngår i kurset å øve på brannslukking.

Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket

Landbrukets brannvernkomité er en av medlemmene i Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket, som årlig møtes hos Landbruks- og matministeren. Samarbeidsforumet består av medlemmer fra både forvaltning, organisasjoner, rådgivingstjenester og private. På møtene blir orienterer medlemmene forumet om relevant arbeid. Møtene har bidratt til dialog mellom medlemmene om arbeidet med HMS i landbruket. 

Til toppen