Historisk dag i Cartagena

Colombianske myndigheter og Farc-geriljaen undertegnet 26. september den endelige fredsavtale som kan gjøre slutt på 52 år med væpnet konflikt i Colombia. Norge har sammen med Cuba vært tilretteleggere for fredsprosessen.

- Fredsprosessen i Colombia kan tjene som en inspirasjon for andre. Den viser verden at det er mulig å oppnå fred gjennom forhandlinger. Partene har vist sterk vilje og mot for å komme dit vi er i dag, sier utenriksminister Børge Brende.

Fredsavtalen mellom den colombianske regjeringen og Farc-geriljaen ble signert i Cartagena, Colombia den 26. september 2016. I første rad fra venstre: Børge Brende, Ban Ki-moon, president Juan Manuel Santos, Raul Castro og Timochenko (Farc-leder). Foto: Kristin Enstad, UD
Fredsavtalen mellom den colombianske regjeringen og Farc-geriljaen ble signert i Cartagena, Colombia den 26. september 2016. I første rad fra venstre: Børge Brende, Ban Ki-moon, president Juan Manuel Santos, Raul Castro og Timochenko (Farc-leder). Foto: Kristin Enstad, UD

Norge og Cuba har vært tilretteleggere for fredsprosessen siden oppstarten som fant sted i Hurdal i oktober 2012.

- Avtalen er ambisiøs og tar sikte på å løse de grunnleggende utfordringene som i sin tid førte til konflikten, som tilgang på land og et mer inkluderende politisk system. Jeg vil også trekke frem den stilling ofrene for konflikten har hatt i denne fredsprosessen. For første gang i en fredsprosess har ofre for konflikten blitt invitert til forhandlingsbordet og fått anledning til å komme med innspill i forhandlingene, sier utenriksministeren.

- Kvinners rettigheter og deltakelse blir ofte oversett i fredsprosesser. Norge har derfor vært en pådriver for å inkludere kjønnsperspektivet i forhandlingene. Det er en nyvinning i at partene i Colombia har opprettet en egen kommisjon for å ivareta kjønnsperspektivet i fredsavtalen og inkludere kvinners stemmer, sier Brende.

Norge vil fortsatt ha et engasjement i Colombia og gjennomføringen av fredsavtalen. Vi skal delta i Oppfølgingskommisjonen for fredsavtalen. Vi vil fortsette å støtte sivilt samfunn og menneskerettighetsorganisasjoner. Vi har et omfattende engasjement innen rydding av anti-personellminer og vi har også nominert tre polititjenestekvinner som vil gå inn i FNs overvåkings- og verifiseringsmekanisme.

Til toppen