Historisk møte om menneskerettighetssituasjonen i Nord-Korea i FNs sikkerhetsråd

- Jeg er glad for at FNs sikkerhetsråd har besluttet at den alvorlige menneskerettighetssituasjonen i Nord-Korea hører hjemme på Rådets dagsorden. Det historiske møtet i Sikkerhetsrådet i går var et tydelig signal om at det internasjonale samfunnet bryr seg om innbyggerne i Nord-Korea og at situasjonen der utgjør en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, sier utenriksminister Børge Brende.

FNs sikkerhetsråd avholdt 22. desember et møte med fokus på menneskerettighetssituasjonen i Nord-Korea. Mot Russlands og Kinas stemmer besluttet Rådet at situasjonen i Nord-Korea skal behandles i Sikkerhetsrådet. Sikkerhetsrådet fikk en orientering med utgangspunkt i en rapport fra FNs menneskerettighetsråds granskningskommisjon fra tidligere i år.

Denne rapporten slår fast at det foregår systematiske, utstrakte og alvorlige brudd på menneskerettighetene i Nord-Korea. På den basis hadde FNs Høykommissær for menneskerettigheter bedt Sikkerhetsrådet om å ta lederskap i saken. Høykommissæren hadde også påpekt at Nord-Korea i det siste har engasjert seg sterkere i arbeidet til FNs menneskerettighetsorganer, noe som tyder på at det tross alt finnes utsikter til faktiske endringer i landet.  

- Funnene i rapporten om menneskerettighetssituasjonen i Nord-Korea har gjort sterkt inntrykk på meg. Nord-Korea er en totalitær stat uten sidestykke i verden i dag. De sterke skildringene av menneskerettighetsbruddene viser hvordan det nordkoreanske folket lider og hvilket uforutsigbart regime verdenssamfunnet må forholde seg til. Det er derfor på tide at situasjonen i Nord-Korea nå også er på Sikkerhetsrådets agenda, sier utenriksministeren.

Også FNs generalforsamling har engasjert seg i saken. For få dager siden vedtok Generalforsamlingen en resolusjon som fordømmer Nord-Koreas brudd på menneskerettighetene og som ber Sikkerhetsrådet vurdere å henvise Nord-Korea til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for forbrytelser mot menneskeheten. I tillegg foreslår Generalforsamlingen å innføre målrettede sanksjoner mot lederskapet i Pyongyang for undertrykkelsen av landets innbyggere.  

Til toppen