Historisk Syria-operasjon snart avsluttet

- Det er svært gledelig at transporten av kjemiske stridsmidler ut av Syria nå er sluttført. Dagens siste transport fra Syria betyr at det internasjonale samfunnet i fellesskap har klart å fjerne Syrias deklarerte kjemiske masseødeleggelsesvåpen på en fredelig måte. Dette er en historisk milepæl og i tråd med Sikkerhetsrådets beslutning, sier utenriksminister Børge Brende.

- Det er svært gledelig at transporten av kjemiske stridsmidler ut av Syria nå er sluttført. Dagens siste transport fra Syria betyr at det internasjonale samfunnet i fellesskap har klart å fjerne Syrias deklarerte kjemiske masseødeleggelsesvåpen på en fredelig måte. Dette er en historisk milepæl og i tråd med Sikkerhetsrådets beslutning, sier utenriksminister Børge Brende.   

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) bekrefter i dag at den siste lasten med Syrias deklarerte kjemiske stridsmidler har forlatt havnebyen Latakia. De kjemiske stridsmidlene vil nå bli destruert basert på OPCWs plan. Det norske fartøyet MV Taiko leverte lørdag 52 containere med kjemikalier for destruksjon i Finland, og resten av lasten ombord vil om kort tid bli levert i USA for tilsvarende destruksjon. Aldri tidligere har et lands arsenal av masseødeleggelsesvåpen blitt fjernet på en tilsvarende måte. 

- Jeg er stolt av hvordan Forsvaret har løst sin del av dette oppdraget. Det har vært viktig å fjerne kjemivåpnene fra Syria slik at de ikke kan brukes mot sivilbefolkningen eller faller i gale hender. Forsvarets innsats har vært et viktig bidrag til internasjonal fred og sikkerhet. Selv om dette har tatt lenger tid enn først forutsatt har vi hele tiden vært klare på at Norge skulle stå i operasjonen og bidra til oppdraget var fullført, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. 

OPCW/FN-operasjonen (Joint Mission) har fått mandat fra FNs sikkerhetsråd til å påse at syriske kjemiske stridsmidler elimineres. Det norsk-danske bidraget til uttransporten inngår i OPCW-FN-operasjonen. Norge har siden desember 2013 bidratt med et sivilt lasteskip og et fartøy for militær eskorte, samt et militært støtteelementet om bord på lasteskipet MV Taiko. 

- Selv om Syrias deklarerte kjemiske stridsmidler nå er fjernet, fortsetter borgerkrigen for fullt. De humanitære kostnadene ved krigen øker for hver dag. Det påhviler partnene i konflikten, det internasjonale samfunnet - og FNs sikkerhetsråd i særdeleshet - et stort ansvar for å fortsette arbeidet med en politiske løsning på konflikten, sier Brende.

Til toppen