Historiske fredsforhandlinger om Colombia

- Vi legger bak oss en historisk uke i fredsforhandlingene i Colombia. Ikke i noen tidligere fredsprosess har ofrene blitt inkludert ved forhandlingsbordet på denne måten, sier utenriksminister Børge Brende.

Partene i fredsprosessen i Colombia har lagt bak seg en historisk og viktig uke. Colombias regjering og Farc-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo)  har tatt i mot den første delegasjonen av ofre ved forhandlingsbordet i Havanna. Partene har nedsatt en kommisjon som skal rapportere om konfliktens årsaker og konsekvenser, og de har etablert en underkommisjon med deltakelse fra Colombias væpnede styrker som blant annet skal gi råd om endelig våpenhvile og demobilisering.

Den colombianske regjeringen innledet formelle forhandlinger med landets største opprørsgruppe, Farc-EP, i Oslo i oktober 2012. Forhandlingene har siden funnet sted i Havanna. Det pågår også samtaler med den mindre geriljagruppen ELN (Ejército de Liberación Nacional). ELN ble i likhet med Farc-EP dannet i 1964 og er den nest største væpnede opprørsgruppen i Colombia. Norge er tilrettelegger både i fredsprosessen med Farc og i sonderingene med ELN.

- Norge vil fortsette å bistå partene med å finne en fredelig løsning på den væpnede konflikten i Colombia, og bygge videre på den viktige jobben norske diplomater har gjort så langt. Fred er avgjørende for en positiv økonomisk, sosial og politisk utvikling i landet, sier Brende.  

Den væpnede konflikten i Colombia har vart i over 50 år med enorme humanitære konsekvenser og lidelser for landets befolkning. Flere hundre tusen mennesker er drept, og over fem millioner er drevet på flukt i eget land.

Til toppen