Hjelp til flyktninger

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Strømmen av flyktninger til Norge betyr at flere trenger tak over hodet, senger og mat umiddelbart. Hvordan håndteres dette i forhold til anskaffelsesregelverket?

- Det er fullt mulig for offentlige myndigheter å handle raskt, også uten å bryte anskaffelsesregelverket, sier næringsminister Monica Mæland.

 Mange offentlige myndigheter – herunder kommunene – står overfor store utfordringer med å ta imot flyktninger og migranter som nå kommer til Norge. Disse flyktninger og migrantene har behov for tak over hodet, senger, mat, medisiner og annet utstyr. Og det haster. Det er da ikke tid til først å gjennomføre tidkrevende anskaffelsesprosedyrer: De må få dekket de nødvendige behovene med en gang.

Dette er ikke nødvendigvis et problem i forhold til anskaffelsesregelverket.

Anskaffelsesregelverket krever riktignok som hovedregel at oppdragsgiverne kunngjør kontrakter over 500.000 kroner og følger visse prosedyrer for tildeling av kontraktene. Dette gjelder i utgangspunktet også for kontrakter om drift av mottak, kjøp av mat, medisiner, kler og annet utstyr og kjøp av diverse tjenester.

Det finnes likevel en rekke unntak i anskaffelsesregelverket som kan være relevante, når det er behov for å gjennomføre en anskaffelse raskt. Det er opp til oppdragsgiver å vurdere konkret i hvert tilfelle om vilkårene for å benytte slike unntak er til stede.

Derfor har departementet i dag sendt et brev til de relevante statlige myndighetene, kommunene og fylkeskommunene der det redegjøres for handlingsrommet i regelverket til å håndtere slike anskaffelser.

Brevet kan du lese her

At det er mulig å oppfylle behovene til slike flyktninger og migranter hurtig og effektivt og i tråd med anskaffelsesregelverket har også Europakommisjonen slått fast i en ny meddelelse. Kommisjonens meddelelse kan du lese her