120 millioner til humanitær hjelp i Irak

- Den humanitære situasjonen i deler av Irak er dramatisk forverret den siste tiden. Uten nye midler vil FNs matforsyninger bryte sammen i løpet av juni måned. Norge gir nå 120 millioner kroner for å møte FNs appell om mer humanitær hjelp til Irak, sier utenriksminister Børge Brende.

Denne uka lanseres FNs humanitære appell for Irak hvor økende humanitære behovene framheves og det bes om økt støtte fra det internasjonale samfunnet. Norge annonserer 120 millioner i humanitær støtte til Irak. De norske midlene skal gå til områder som helse, utdanning, husly, minerydding, mat og annen nødhjelp. Støtten gis via norske organisasjoner, FN og Det Internasjonale Røde Kors.

  - Tusener er drept og hundretusener drevet på flukt av Isil - en gruppering som ikke har noen begrensninger i sin voldsbruk. Ikke minst har det gått hardt ut over minoriteter og kvinner. Internt i Irak har hele 8,2 millioner behov for humanitær hjelp og 2,8 millioner er internt fordrevne og tallet vokser raskt, sier Brende.

- På grunn av kamphandlingene og Isils tilstedeværelse i de sunni-arabiske områdene i Irak er det vanskelig å få inn hjelp. Det er avgjørende at humanitær støtte kanaliseres slik at den når frem til flest mulig og at hjelpen fordeles etter humanitære prinsipper, sier Brende. 

Til toppen