Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hjerkinn skytefelt gjort om til verneområde

20 år etter Hjerkinn skytefelt ble lagt ned er utvidelsen av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark en realitet. Nasjonalparken øker med over 130 kvadratkilometer. I tillegg får vi et nytt landskapsvernområde på 45 kvadratkilometer.

Hjerkinn nasjonalpark mot Snøhetta
Det tidligere skytefeltet på Hjerkinn på Dovrefjell, med utsikt mot Snøhetta, er er en del av den utvidede Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Foto: Arne Johannes Mortensen, Statens naturoppsyn

Lørdag 29. september markeres utvidelsen av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Markeringen finner sted på Viewpoint Snøhetta på Hjerkinn, og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) foretar den offisielle åpningen. For detaljer rundt program, tidspunkt og registrering for media, se her.

– Norge forvalter fantastiske naturverdier. Nasjonalparkene er indrefiletene i norsk natur, og utgjør det mest omfattende vernet vi har etter naturmangfoldloven. Oppryddingsarbeidet og restaureringen av gamle Hjerkinn skytefelt er historisk. Det er norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt og et unikt miljøprosjekt i både norsk og internasjonal målestokk, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Nærmest intakt økosystem

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ble utvidet med over 130 kvadratkilometer av Kongen i statsråd 20. april i år, gjennom vern av det tidligere skytefeltet på Hjerkinn. Samtidig ble det opprettet et nytt Hjerkinn landskapsvernområde på 45 kvadratkilometer.

– Det gamle skytefeltet inngår i et av de mest fullstendige og intakte økosystemene for høyfjellandskap i Europa. Her lever villrein sammen med andre arter som jerv, fjellrev og kongeørn. Med vernet av det tidligere skytefeltet har vi gitt disse artene enda bedre forutsetninger for å leve og for å opprettholde sunne, livskraftige bestander, sier Elvestuen.

Vernet bidrar til å ta vare på viktige leveområder og trekkruter villreinen bruker i Dovrefjell, en art Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på. Norge har ca. 90 prosent av all villrein i Europa. Den største trusselen mot villreinen er fragmentering og tap av leveområder.

– Det er brukt mye tid og ressurser på å tilbakeføre dette området tilbake til naturen. Lokale interesser har vært bredt involvert og jeg gjerne vil rette en stor takk til alle som har engasjert seg og bidratt med synspunkter og innspill, sier Elvestuen.

Villrein
Utvidelsen av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark sikrer et viktig leveområdet for villreinen. Foto: Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning

Norgeshistoriens største

Forsvaret og storsamfunnet har brukt store ressurser på å restaurere det tidligere skytefeltet, hvor det før ble sluppet klasebomber og kjørt med tunge stridsvogner. 

Selv om den formelle utvidelsen av nasjonalparken nå skjer, vil det fortsatt pågå restaureringsarbeid av det gamle skytefeltet. Dette arbeidet er planlagt å stå helt ferdig i 2020.

 

Til toppen