Høglund diskuterte internasjonal handel i Brussel

Av Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Med kort tid igjen til WTOs ministerkonferanse i Nairobi møtte statssekretær Morten Høglund en rekke sentrale EU-aktører for samtaler om internasjonal handel.

Statssekretær Morten Høglund var opptatt av å lære mer om EU-sidens forberedelser til WTO-møtet i Nairobi i desember. Foto: Simon K. Jóhannsson/EU-delegasjonen.


22. oktober var statssekretær Morten Høglund i Brussel for å diskutere internasjonal handel med kolleger i EU-systemet. Med under to måneder til WTOs ministerkonferanse i Nairobi, Kenya, var Høglund spesielt opptatt av å lære mer om forventningene og forberedelsene på EU-siden. Forhandlingene rundt de store frihandelsavtalene TISA og TTIP sto selvfølgelig også på agendaen.

Viktig med resultater i Nairobi

– Det er utrolig viktig at vi får noe ut av ministermøtet i Nairobi om bare få uker. Det er viktig for hele WTO-systemet, sier statssekretæren.

En vellykket ministerkonferanse er viktig for å bevare WTO som en viktig forhandlingsarena. Et viktig poeng er å sikre at utfallet er bredt forankret. Norge er blant flere som legger vekt på at WTO fortsatt skal utgjøre grunnmuren for globale handelsrelasjoner og at de nye, store frihandelsavtalene vil bidra til den fremtidige utformingen av globale regler.

I Europakommisjonen møtte Høglund Jon Nyman, medlem av handelskommissær Malmströms kabinett, og to kolleger fra EUs generaldirektorat for handel. 

Jon Nyman og Morten Høglund. Foto: Simon K. Jóhannsson/EU-delegasjonen.

Knyttet personlige kontakter

I Europaparlamentet hadde Høglund møter med den tyske representanten Bernd Lange, som leder komiteen for internasjonal handel (INTA), og rådgivere for europaparlamentariker og tidligere kommissær Viviane Reding fra Luxembourg.

Møte med den tyske europaparlamentarikeren Bernd Lange, som leder komiteen for internasjonal handel. Foto: Simon K. Jóhannsson/EU-delegasjonen.

– Det har vært en veldig god runde. EU er vår viktigste handelspartner og vi har fått diskutert de største internasjonale handelsprosessene. På det internasjonale har vi ofte så mye til felles med EU at vi lett kan glemme å snakke sammen, men det er avgjørende å utveksle informasjon. Et besøk som dette skapet viktige personlige kontakter som kan bygges videre på, sier Høglund.

Les mer om norsk handelspolitikk.