Høgskolen i Buskerud og Vestfold er slått sammen

Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold ble slått sammen fra 1.januar 2014. Den fusjonerte høyskolen heter nå Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV).

Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold ble slått sammen fra 1.januar 2014. Den fusjonerte høyskolen heter nå Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). HBV markerer sammenslåingen den 9. og 10. januar.

– Jeg vil gratulere alle studenter og ansatte ved HBV med sammenslåingen og den nye høyskolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Høyskolen skal prioritere praksisnær, anvendt forskning og utviklingsarbeid. Den skal ha profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger. På denne måten skal høyskolen møte kravene til kvalitet og handlekraft i samarbeid med nærings- og samfunnslivet i regionen. 

– Med sammenslåingen står den nye høyskolen godt rustet til å møte fremtidens utfordringer. HBV har som mål å være høyskole med en klar profesjons- og arbeidslivsrettet profil. Dette er helt i tråd med regjeringens satsning på at profesjonsutdanningene må møte arbeidslivets behov for kompetanse, sier Røe Isaksen.  

Til toppen