Høie i sin sykehustale for 2021: - Jeg vil si tusen takk

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Hvert år holder helse- og omsorgsminister Bent Høie en tale for sykehusene med forventninger og krav til medarbeidere, ledere og styrene ved landets sykehus. I år bruker Høie anledningen til å takke for innsatsen hittil i pandemien.

- Selv om dere er trent til å håndtere kriser, er en pandemi en ekstrem og uvanlig krisesituasjon. Dere som behandler og tar vare på pasientene våre, har måttet ta et ekstra stort ansvar. Pandemien viser hvor mye vi får til i helsetjenesten. Vi er en sterk helsetjeneste. Også i krisetider. Jeg er stolt av dere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til medarbeiderne i spesialisthelsetjenesten.

Koronapandemien har fungert som et forstørrelsesglass på helsetjenesten

I sykehustalen i fjor var den nye Nasjonale helse- og sykehusplanen tema. Planen trekker opp hvilke utfordringer vi står ovenfor i helsetjenesten, og hvilken retning vi må gå fremover for å løse disse.

- Krisen viser enda tydeligere at temaene i den nasjonale helse- og sykehusplanen og behovene for tiltak er høyst aktuelle. Kompetanse hos ansatte er helt avgjørende. Vi kan løse oppgavene på nye måter gjennom mer bruk av teknologi. Felleskap og godt samarbeid gjennom helsefellesskap mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er bra både for den enkelte pasient og for helsetjenesten. Her finnes et stort potensial, sier Høie.

Bent Høie trekker frem flere eksempler fra året som er gått som illustrerer hva helse- og omsorgstjenesten har fått til i en krevende periode innenfor disse områdene; kompetanseutvikling, helsefellesskap og bruk av teknologi. Eksempler som helse- og omsorgsministeren gjerne ser at sykehusene tar med seg i det videre arbeidet.

- I året som kommer skal vi etter hvert legge pandemien fra oss, vi skal sammen jobbe med å redusere de negative langtidsvirkningene hos pasienter og samfunn – og så skal vi ta vare på det vi har lært. Ny kunnskap gjør at vi ikke skal tilbake til hverdagen slik den var før pandemien. Vi skal stødig fremover, sier Høie.

Krav om digitale konsultasjoner i sykehusene

Sykehustalen kommer i forkant av et møte med sykehusledelsen og de fire helseregionene hvor helse- og omsorgsministeren overleverer oppdragsdokumentet for det kommende året.

I år vil et av kravene være å videreføre den digitale utviklingen av spesialisthelsetjenesten fra pandemiåret. I enkelte helseregioner økte andelen video- og telefonkonsultasjoner fra under 5 % i begynnelsen av mars, til over 40 % av alle konsultasjoner i april. 

- Bruk av telefon- og videokonsultasjon har hatt stor betydning for å begrense smittespredning. Samtidig har mange pasienter opplevd at de har fått bedre og mer tilgjengelige tjenester. At dere i større grad har levert tjenestene digitalt, har også bidratt til at ventetidene ikke har steget mer enn de har gjort. I år vil jeg for første gang sette et mål for sykehusene våre om at minst 15 % av konsultasjonene skal gjennomføres på telefon eller video, sier Høie.

Styringsmålene for 2021

Helseministeren avsluttet sin tale til sykehusene med mål og hovedoppdragene for året som kommer:

  • Redusere unødvendig venting og variasjon
  • Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

- Jeg mener det er nødvendig å tenke langsiktig om oppdragene og styringsmålene. Disse tre velkjente målene er tett knyttet til visjonen jeg har som øverste leder for helsetjenesten. En visjon jeg har jobbet sammen med dere om lenge. Det vet dere – det er å skape pasientens helsetjeneste. Vi skal møte pasientene i samme øyehøyde og spørre "hva er viktig for deg?". Først da kan vi bidra til at den enkelte kan mestre sitt eget liv, sa Bent Høie.

> Se eller les hele sykehustalen