Høie lanserer prøveordning med inhalasjonsveiledning

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

400 000 mennesker i Norge med astma og kols bruker inhalasjonspreparater. Det er dokumentert at over halvparten av disse bruker medisinen sin feil. Nå har disse fått tilbud om lavterskel veiledning i apotek.

Kontroll og veiledning av inhalasjonsteknikk i apotek kan forebygge feilbruk og gi bedre etterlevelse av behandling. 

- Dette er først og fremst en viktig dag for pasienter med astma og kols som ikke får den nytten av medisinen de burde ha. For samfunnet betyr det at pengene vi bruker kan komme bedre til nytte, sier Bent Høie.

Prøveordningen med nasjonal standardisert inhalasjonsveiledning er det første lavterskeltilbudet i apotek som finansieres av det offentlige. Regjeringen ønsker å utnytte apotekenes mulighet til å støtte riktig legemiddelbruken bedre.

I statsbudsjetter for 2016 bevilget Stortinget 5 millioner kroner til en nasjonal prøveordning med standardisert inhalasjonsveiledning i apotek for astma- og kolspasienter. Nå er denne allerede satt ut i livet.

Farmasøyter har gjennomført opplæring og informasjonsmateriell er utarbeidet.

Du finner mer informasjon om inhalasjonsveiledning på Apotekforeningens nettside