Høie mottok rapport om prioriteringsbeslutninger

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Arbeidsgruppe om hvordan grad av alvorlighet skal vurderes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten overrakte onsdag 4. november sin rapport til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Kriterier og systemer for prioritering er nødvendig for at vi skal få en rettferdig fordeling av helsetjenester i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk overrakt rapporten "På ramme alvor". Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk i dag overrakt rapporten "På ramme alvor - Alvorlighet og prioritering" fra utvalgsleder Jon Magnussen. Rapporten tar for seg hvordan grad av alvorlighet skal vurderes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Arbeidsgruppen har hatt i oppdrag å se på hvordan alvorlighet brukes i ulike beslutningsprosesser i dag og vurdere hvordan alvorlighet kan brukes i prioriteringsbeslutninger i fremtidens helsetjeneste.

- Dette er en god og viktig rapport. Arbeidsgruppa har kommet med en rekke en rekke anbefalinger som vi må diskutere grundig og åpent. Rapporten vil bli sendt på høring og være et viktig grunnlag for stortingsmeldingen om prioritering som skal legges fram i 2016, sier Høie. 

Les rapporten "På ramme alvor - Alvorlighet og prioritering"

Les høringsdokumentene om "På ramme alvor - Alvorlighet og prioritering"