Høie og Mæland møtte helsenæringen

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hvordan kan offentlige anskaffelser bidra til å styrke det innovative innkjøpsarbeidet mellom offentlige virksomheter og næringslivet? Regjeringen ønsker en tettere dialog med helsenæringen om innovative anskaffelser og de mulighetene det utløser i helse- og omsorgssektoren.

Torsdag 29. juli hadde helse- og omsorgsministeren og næringsministeren et felles møte med representanter fra næringen, interesseorganisasjoner og offentlige innkjøpere.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og næringsminister Monnica Mæland.
Regjeringen ønsker en tettere dialog med helsenæringen om innovative anskaffelser og de mulighetene det utløser i helse- og omsorgssektoren. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

- For regjeringen er helse et næringspolitisk satsingsområde. Derfor et dette møtet viktig for å finne hvilke muligheter og utfordringer samhandling mellom det offentlige og det private næringslivet gir når det gjelder offentlige innovative anskaffelser, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helsenæringen bidrar med sine nye løsninger til velferd og helse, samtidig som den skaper verdier og arbeidsplasser, sa næringsminister Monica Mæland.

Regjeringens handlingsplan for å følge opp HelseOmsorg21-strategien og langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er begge eksempler på at helse er et satsningsområde for helse som næringspolitikk. Fremskrittene som gjøres i helsenæringen bidrar til velferd og helse, samtidig som den skaper verdier og arbeidsplasser.

Helse- og omsorgstjenestene skal gi befolkningen trygge og effektive tjenester. For å få til dette, er det viktig at offentlige virksomheter benytter mulighetene som ligger i å skape innovasjon gjennom  anskaffelsene sine, sa Mæland

- I Norge har vi mange gode leverandører, både norske og internasjonale. Vi har tilgang på høy kompetanse og mange gode løsninger. Men, potensialet og mulighetene må utnyttes enda bedre enn i dag.Jeg mener at dialogen mellom tjenesten representert ved helseforetakene og kommunene som innkjøpere og leverandørene må bli bedre. Vi skal levere effektive tjenester av god kvalitet, og i dette arbeidet skal alle gode krefter tas i bruk, sa Høie.