Høie på EUs uformelle helseministermøte i Riga

Statsråd Bent Høie er 20. og 21. april på EUs uformelle helseministermøte i Riga, Latvia. De viktigste temaene som skal diskuteres er europeisk samarbeid om alkohol- og ernæringspolitikk. Hvilke områder innen helse det europeiske fellesskapet skal samarbeide om, og hva landene mener skal være en nasjonal oppgave er et annet tema som løftes under møtet.

- De uformelle helseministermøtene gir anledning til å påvirke EUs arbeid på helseområdet, og samarbeide på områder hvor et samarbeid kan gi merverdi. Mange av de tiltakene som foreslås på alkohol- og ernæringsområdet er tiltak som vi også vil følge opp i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

EU-ministermøt Riga
Helse- og omsorgsminister Bent Høie deltar på EUs uformelle helseministermøte i Riga. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Under diskusjonene på møtet ble det lagt vekt på forebygging av skadelig bruk av alkohol og et ønske om et fortsatt samarbeid i form av en alkoholstrategi. Det er og bred enighet om forebygging og samarbeid på ernæringsområdet, blant annet gjennom økt beskyttelse for forbrukerne i form av bedre informasjon om næringsinnhold i mat,

- Alkoholpolitikk er et område der vi har mange felles utfordringer i hele Europa. Det er derfor viktig at vi fortsetter det gode faglige samarbeidet, sier Høie.

De uformelle helseministermøtene er også gode møteplasser for bilaterale møter med andre land på politisk nivå. Helse- og omsorgsministeren har flere bilaterale møter, blant annet med Irland for å diskutere standardisert tobakksinnpakning og med Nederland for å diskutere antibiotikaresistens.

- Det er nyttig å snakke direkte med min kollega i Irland om deres erfaringer med innføring av standardiserte tobakks-pakninger. Når stadig flere land i Europa nå er i gang med innføring, eller diskuterer å innføre slik standardisering vil vi stå sterkere i møte med tobakksindustrien, sier Høie.

Til toppen