Høie redegjorde om ambulanseflysaken for Stortinget

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I sin redegjørelse for Stortinget om ambulanseflysaken gikk helseminister Bent Høie gjennom situasjonen for ambulanseflytjenesten før, under og etter operatørbyttet 1. juli 2019. Høie var klar på at han ikke er fornøyd med at dagens operatør Babcock fortsatt ikke leverer etter avtale. Samtidig har selskapet vist at det evner å stille store ressurser til rådighet når det er nødvendig.

- Luftambulansetjenesten og ambulanseflyene er en viktig tilleggsressurs til bil- og båtambulansetjenesten. Spesielt i Nord-Norge er denne tjenesten avgjørende for at folk skal kunne få nødvendige helsetjenester. Jeg ser derfor svært alvorlig på den til tider svekkede beredskapssituasjonen som har oppstått i tiden før og etter operatørbyttet. Jeg er ikke fornøyd med at nåværende ambulanseflyoperatør Babcock ennå ikke har levert etter avtale, sa helseminister Bent Høie i sin redegjørelse til Stortinget.

Han la til at regjeringen derfor har prioritert å sette inn nødvendige ekstraressurser for å sikre og styrke luftambulansetjenesten for befolkningen, spesielt i Nord-Norge.

- Det har vært en vanskelig periode. Også denne gangen har helsetjenesten på en imponerende måte mobilisert både personell og ekstra ressurser for å finne løsninger for å ivareta befolkningens trygghet. Jeg vil takke alle som står på når slike ekstraordinære situasjoner oppstår, sa Høie.

Selv om avtalen med Babcock tilsier en kvalitetsheving av ambulanseflytjenesten sammenliknet med tidligere avtale, har ikke selskapet klart å levere tilfredsstillende beredskapsnivå med sine norske ressurser. Selskapet har derfor hentet inn ekstra fly fra Sverige. I tillegg har Luftambulansetjenesten HF satt inn ekstra jetfly i Tromsø, og regjeringen satte i høst inn Forsvarets Bell-helikopter i Kirkenes. Ut fra en helhetsvurdering har regjeringen besluttet at Bell-helikopteret skal være stasjonert i Kirkenes frem til 15. april. Summen av disse tiltakene har gjort at beredskapen har vært god, og tidvis over 100 prosent. Det vil si at man har hatt flere beredskapstimer enn det maksimale antallet timer luftambulansetjenestens ni ordinære fly teoretisk sett kunne levert på egen hånd.

Helseministeren har også gitt helseregionene i oppdrag å se på muligheten for å ha et jetfly stasjonert i Tromsø og et helikopter i Kirkenes gjennom vinteren. Jetflyet er allerede på plass, og skal være på plass gjennom vinteren, og det arbeides med å finne et helikopter som kan erstatte Forsvarets helikopter i Kirkenes. Forsvaret er imidlertid beredt til å yte bistand frem til 15. april. Helse Nord skal også parallelt vurdere behovet for et permanent ambulansehelikopter i Kirkenes.

Høie viste til at det alltid vil være slik at for eksempel vær, tekniske problemer og manglende besetning vil påvirke operatørs evne til å levere avtalt beredskap. Slik har det også vært med tidligere operatører.

- En overgang til nye kontrakter og ny operatør vil alltid være krevende i luftambulansetjenesten. I 2009, forrige gang man hadde overgang til ny kontrakt, gikk det bortimot ett år ut i kontraktsperioden før Lufttransport AS hadde de nye flyene klare til bruk. Dette til tross for at selskapet selv drev tjenesten frem til oppstart av ny kontrakt og hadde tilgang til sine gamle fly. Babcock har på sin side vist at de har tilgang til flere fly fra sin internasjonale virksomhet, sa Høie.

Les hele Høies redegjørelse for Stortinget om ambulanseflysaken