Høie settestatsråd for Sanner

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Bent Høie som settestatsråd for statsråd Jan Tore Sanner.

Oppnevningen gjelder ved behandling av Oslo kommunes innsigelse til områderegulering for E18-korridoren Lysaker-Ramstadsletta der Jan Tore er inhabil fordi han eier grunn innenfor planområdet. 

Til toppen