Holbergprisen til Kant-forsker og menneskerettighetsfilosof

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Holbergprisen 2017 tildeles den britiske filosofiprofessoren Onora O'Neill ved Cambridge. Regjeringen vil nå øke den økonomiske rammen for Holbergprisen med om lag tre millioner kroner, opp til samme nivå som Abelprisen.

– Jeg vil gratulere professor O'Neill med en velfortjent pris. Hun er mest kjent som en av verdens fremste Kant-eksperter og har vært en inflytelsesrik filosof gjennom femti år, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Holbergprisen er på 4,5 millioner kroner og belønner fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Øker bevilgningen til Holbergprisen

Holbergprisen ble opprettet av Stortinget i 2003, ett år etter Abelprisen innen matematikk. Bevilgningen til prisene tok utgangspunkt i avkastningen av hvert sitt minnefond på 200 millioner kroner.

I 2017 har Abelprisen en ramme på 14,9 millioner kroner, mens Holbergprisens ramme er på 11,9 millioner kroner. Ulikhetene i finansiering skyldes at de to opprinnelige fondene ble opprettet med halvannet års mellomrom og derfor fikk ulik rente og dermed ulik avkastning. 

– Det er ingen god grunn til at de to prisene skal ha ulik finansiering. De er sammenlignbare og bør behandles likt. Derfor varsler vi i den kommende meldingen til Stortinget om humaniora i Norge at vi vil øke bevilgningen til Holbergprisen til samme nivå som Abelprisen. Det er et signal om at vår vitenskapelige pris innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi er like viktig som vår vitenskapelige pris innen matematikk, sier Røe Isaksen.

Med økningen kan prisbeløpet økes fra 4,5 til seks millioner kroner, og man kan intensivere arbeidet med å gjøre prisen bedre kjent i utlandet. I tillegg kan priskomiteen styrke og videreutvikle Holbergprisen i skolen, som er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i videregående skole.

Nils Klim-prisen til ung norsk økonomiprofessor

Vinneren av Nils Klim-prisen ble også kunngjort i dag. Prisen gikk den norske økonomiprofessoren Katrine Vellesen Løken, Universitetet i Bergen, for hennes forskning på de nordiske velferdsstater. Løken ble Norges yngste professor i samfunnsøkonomi da hun var kun 31 år gammel. Hun har publisert i ledende internasjonale forskningstidsskrifter innenfor sin disiplin og har fordypet seg i spørsmål som potensielt kan endre fokus innenfor hennes eget forskningsfelt i økonomi. Nils Klim-prisen er på 300 000 kroner og tildeles hvert år en nordisk forsker under 35 år, som har utmerket seg innen fagområdene samfunnsvitenskap, humaniora, juss eller teologi.