Hold deg hjemme hvis du blir syk

Vi har levd med strenge regler lenge nå.

Vi har holdt avstand, vasket hendene såre og vært sammen i mindre grupper. Lenge maks fem.

Derfor er det ikke rart at mange kanskje glemte seg litt ut i går på 17. mai. Kanskje var du litt for nær litt for mange. Kanskje fikk du heller ikke vasket hendene nok. Sånt skjer.

Derfor har jeg en viktig beskjed i dag, og særlig til dere unge som har festet gjennom helgen:

Dersom du i dagene som kommer får symptomer på luftveisinfeksjon – selv om de er lette – da må du holde deg hjemme og raskt finne ut hvordan du kan få testet deg for covid-19. Har du vært uheldig og blitt smittet i helgen, tar du på den måten ansvar for å stoppe smitten samtidig som vi kan finne ut hvem andre som er smittet.

Symptomene kan være litt vondt i halsen, forkjølelse eller lett hoste. Andre symptomer er feber, sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Noen får også magesmerter eller diaré. Det er ikke så ulikt det mange har opplevd før etter en 17. mai der en ble sittende litt lenge ute i vårsolen, men denne gangen krever det mer enn dine vanlige beste råd mot forkjølelse.

Kjenner du på dette, gå inn på hjemmesiden til kommunen din og finn ut hvordan du går fram for å ta en test. Det aller viktigste er at du forblir hjemme.

Dette er viktig for at vi fortsatt skal sammen beholde kontrollen etter 17. mai.

*****

Onsdag sa jeg at kommuner landet rundt har vist at de leverer når det gjelder å teste i stor skala. Slik situasjonen er nå, kan vi teste alle som trenger det.

Vi har gitt beskjed om at kommunene skal ha en testkapasitet på 1,5 prosent av befolkningen per uke gjennom sommeren. Det er tilstrekkelig nå som vi har kontroll og det er lite smitte i samfunnet. Til høsten, når også de vanlige virusinfeksjonene kommer, skal vi fortsatt ha så god kapasitet at vi kan teste alle som trenger det.

Derfor planlegger kommunene slik at de kan øke fra dagens testkapasitet på 1,5 prosent til en kapasitet på 5 prosent når sommeren er over. Med utstrakt testing og god sporing av smittede og nærkontakter, kan vi beholde kontrollen på smittesituasjonen og samtidig holde samfunnet åpent på en trygg måte.

Det betyr ikke at vi har redusert ambisjonsnivået. Ambisjonsnivået er det samme: Alle med behov for en test skal få mulighet til å teste seg. Det vi har gjort er å redusere prognosen for hva som blir behovet gjennom sommeren. Det har vi kunnet gjøre basert på ny kunnskap. Samtidig er det også viktig for å unngå at kommunene omdisponerer for mange i helsetjenesten til en testkapasitet det ikke er behov for. Det kan gå ut over andre viktige oppgaver, slik som for eksempel skolehelsetjenesten.

*****

Før tenkte mange av oss at det å jobbe hjemmefra var én dag eller to der vi kunne ta det litt rolig, gå i joggebukse, ta noen telefoner og få fikset noen småting hjemme. Vi spøkte med hjemmekontor med G. Dagens hjemmekontor er noe annet.

Hjemmekontor i dag er en helt ny måte å jobbe på – med helt andre krav til teknologi, kommunikasjon, tålmodighet, struktur, ledelse og selvdisiplin.

En viktig del av innsatsen med å få kontroll på smitten, har vært at mange av oss har jobbet hjemmefra. Det har vært et stort og viktig bidrag. Det vil det fortsatt være framover.

Og så er det slik at alle ikke kan praktisere hjemmekontor likt.

Noen har fått beskjed om å holde seg hjemme, andre har måttet gå på jobb. Mye har imidlertid gitt seg selv ettersom barna ikke kunne gå på skole og i barnehage.

Nå er skoler og barnehager åpne igjen og smitten under kontroll. Da har vi rom for mer fleksible løsninger. Og det trenger vi, både som arbeidstagere og som samfunn.

Og siden alle er berørt - og alle bidrar på sin måte - er det er fort gjort å tenke at akkurat jeg, eller min bedrift, ikke trenger bruke hjemmekontor.

Nå handler det derfor om å finne balansen mellom hjemmekontor og det å arbeide godt og effektivt. Smitte kan lett skje når vi reiser kollektivt, og derfor må vi spre reisingen utover dagen. Særlig må vi skjerme bussen i rushtiden.

Jeg tror mange – både arbeidstakere og bedrifter – har hatt en a-ha-opplevelse denne våren. Vi har sett at vi kan være vel så effektive på hjemmekontoret som på jobb. I enda større grad når barnehager og skoler åpnet, selvsagt. For at det skal fungere godt på hjemmekontoret, må vi også ha gode rutiner, ta regelmessige pauser og få frisk luft. Og vi trenger tilbakemeldinger fra sjefen – selv om vi sitter hver for oss.

For oss ledere er derfor tiden nå kanskje inne for å gi ekstra uttrykk for at vi setter pris på hva våre ansatte jobber med - om det er gjennom en telefon, mail eller annet.

Og for oss som har en sjef å forholde oss til - for jeg har begge deler – jeg er både sjef, og jeg har også definitivt en sjef. Da kan det være greit å tenke litt på hvordan det er for en leder å ha ansvar for en virksomhet uten å ha samme oversikt over hvordan du jobber. Da kan det være en idé å gi sjefen en oppdatering om hvordan ting ligger an litt oftere enn før.

For å gjøre det enklere å manøvrere nå i månedene fremover, har vi laget en veileder om hjemmekontor for å redusere smitte og om hvordan du kan iverksette smitteforebyggende tiltak på arbeidsplassen.

Samtidig er dette råd og veiledning. Det er du, om du er leder eller ansatt, som må vurdere hvordan virksomheten kan drives, samtidig som du balanserer det å spare kollektivtransporten og det bruke hjemmekontor.

*****

Og så er det jo sånn at selv om vi tester oss aldri så mye, holder avstand, vasker hender og jobber hjemme, blir vi kun kvitt pandemien når vi står sammen. Det er gjennom samarbeid landene imellom at vi klarer å løse denne krisen.

Vi samarbeider tett i Norden, med EU og med Verdens helseorganisasjon (WHO). I dag åpner Verdens helseforsamling. Det blir ikke en vanlig forsamling, men et digitalt møte. Hovedtema er covid-19.

WHOs generaldirektør, Tedros, var i sitt åpningsinnlegg tydelig på at land må gå forsiktig fram når de gradvis åpner opp. Vi har en lang vei foran oss, sa han.

Norge støtter et sterkt WHO som leder verden i kriser. Jeg er derfor glad for at Tedros sa at han vil sette i gang en uavhengig evaluering av den internasjonale håndteringen av pandemien. Norge er opptatt av at vi lærer av vår håndtering av pandemien, og at WHO kommer styrket ut av denne krisen.

Som Tedros så fint har sagt det: "Vi er én verden – vi har mer felles enn noensinne."