Ingunn Valbekmo tildelt Holmboe-prisen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ingunn Valbekmo fikk mandag 23. mai Holmboe-prisen for 2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. – Valbekmo er et ypperlig eksempel på hvilken betydning lærerens engasjement og kunnskap har for elevenes læring, sier Røe Isaksen.

Bernt Michael Holmboes minnepris er en årlig utmerkelse for å fremme og belønne god undervisning i matematikk. 

Lærer Ingunn Valbekmo ved Byåsen skole i Trondheim får prisen for å ha gitt elevene sine en mer grunnleggende forståelse av matematikkfaget. Undervisningen tar utgangspunkt i samarbeid mellom elevene, og hun legger vekt på at elevene hennes skal utvikle egne løsningsstrategier. Valbekmo får også prisen for måten hun har spredt denne undervisningsmetodikken i lærerkollegiet.

 – Ingunn Valbekmos elever sier at hun har gjort matematikk morsommere og mer spennende. Det er en svært god attest, sier Røe Isaksen.

 Valbekmo begynte på videreutdanning i matematikk på Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2012. Hun går nå på masterstudiet i matematikkdidaktikk ved NTNU. Hun har vært svært delaktig i å gjennomføre endringer i undervisningspraksisen på Byåsen skole. Dette har ført til at skolen nå i stor grad baserer sin praksis på forskning. Skolens resultater er også løftet.

 – Det er ekstra hyggelig å kunne overrekke prisen til en matematikklærer som sier at hun fikk inspirasjonen til å endre sin egen undervisning da hun gjennomførte videreutdanning, sier kunnskapsministeren.

 Bernt Michael Holmboes minnepris for matematikklærere i grunnskole og videregående skole er oppkalt etter læreren til den store norske matematikeren Niels Henrik Abel. Holmboe-prisen deles årlig ut av Norsk matematikkråd. Prisen er på 50 000 kroner, og skal deles mellom prisvinneren og skolen som prisvinneren kommer fra. Holmboe-prisen kan gis til en enkeltperson eller til en gruppe av lærere som har arbeidet sammen.