Holmen deltok på IEAs ministermøte

Statssekretær Elnar Remi Holmen deltar 7. og 8. november på ministermøtet i Det internasjonale energibyrået (IEA). IEAs ministermøter avholdes annethvert år. Hovedtema for 2017-møtet er Bolstering Energy Security for Sustainable Global Growth.

I tillegg til politikere fra de 29 medlemslandene i IEA, deltar også ministre fra ti tilknyttede land, bl. a. Kina og India, sammen med ledere av verdens fremste olje- og energiselskaper.
 
- For meg er dette møtet en viktig anledning til å treffe politikere og industriledere og diskutere de utfordringene verden står overfor på energiområdet, sier Holmen. Gjennom mine innlegg har jeg lagt vekt på at vi må satse på markedsbaserte og kostnadseffektive løsninger for å møte klima- og energiutfordringene verden står overfor.
 
Blant temaene som blir diskutert på ministermøtet er digitalisering av energisektoren, rammevilkår for investeringer, overgangen til renere energikilder, energisikkerhet for det 21. århundre og modernisering av IEA for en ny fremtid.

Statssekretær Holmen deltok også på en spesialsesjon om fangst, bruk og lagring av CO2. Formål med sesjonen var å bringe sammen politikere og næringslivsledere for å diskutere hva som skal til for å få fortgang i bruken av denne viktige teknologien.

- Det var bred enighet om at fangst, bruk og lagring av CO2 er et svært viktig tiltak for å redusere verdens klimautslipp, og at både myndigheter og næringsliv må jobbe sammen for å ta teknologien i bruk, sier Holmen.

Fra ministermøtet i Det internasjonale energibyrået (IEA). Foto: Andrew Wheeler, IEA.

Fra ministermøtet i Det internasjonale energibyrået (IEA). Foto: Andrew Wheeler, IEA.  

Til toppen