Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - endring av verdipapirfondforskriften – egenhandel

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et utkast til endring av reglene i verdipapirfondforskriften om personlige transaksjoner i forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Bakgrunnen for forslaget er at Stortinget har vedtatt å oppheve verdipapirhandelloven kapittel 8 om ansattes egenhandel i samsvar med forslaget i Prop 77 L (2017-2018) om gjennomføringen av MiFID II og MiFIR. Egenhandelsreglene i kapittel 8 gjelder i dag for verdipapirforetak og flere andre typer foretak, bl.a. forvaltningsselskap for verdipapirfond. De øvrige reglene i verdipapirhandelloven om egenhandel omfatter ikke ansatte i forvaltningsselskap for verdipapirfond, og når kapittel 8 oppheves ved ikraftsettelse av lovvedtaket, vil det være behov for særskilt regulering av slik handel i nye bestemmelser i verdipapirfondforskriften.

Les mer i høringsbrevet og høringsnotatet

Til toppen