Høring - forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak.

De viktigste endringene innebærer nye regler om fradrag for avsetninger til dekning av forsikringsforpliktelser. Det foreslås også endringer som gjelder skattlegging av filialer av utenlandske skadeforsikringsforetak. For reelt gjensidige sjøforsikringsforetak foreslås særlige regler som er tilpasset særtrekkene ved slike foretak.

Høringsfristen er 7. mai 2018.

Les mer i høringsnotatet

Til toppen